Về việc điều chỉnh, bổ sung thực hiện kế hoạch thòi gian năm học 2021 – 2022

Tên file: FILE_20210919_143012_FILE_20210919_114459_272_SGDDT-VP_15092021-signed.pdf
Tải về

Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Hướng
dẫn số 93/HD-SGDĐT hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối
với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung
là Kế hoạch thời gian năm học).
Do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, đồng thời,
thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Tỉnh (1),
Sở GDĐT điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian năm học
như sau:
1. Ngày tựu trường và khai giảng năm học
a) Tựu trường
Học sinh, học viên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông tựu trường ngày 16
tháng 9 năm 2021, học sinh cấp tiểu học tựu trường vào ngày 22 tháng 9 năm 2021, trẻ
mầm non, mẫu giáo tựu trường vào ngày 29 tháng 9 năm 2021.
Các cơ sở giáo dục không huy động học sinh, học viên đến trường, thông tin các nội
dung cần thiết đến các em và gia đình bằng hình thức phù hợp.
b) Khai giảng năm học
Không tổ chức khai giảng tại các cơ sở giáo dục.
Tổ chức khai giảng tại trường THCS Kim Hồng (TP. Cao Lãnh) lúc 07h00 ngày 20
tháng 9 năm 2021, truyền hình và truyền thanh trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và
Truyền hình Đồng Tháp.
2. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức dạy học
theo hình thức không tập trung học sinh/học viên đến trường, tổ chức dạy học theo hình
(1) Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
năm học 2021 – 2022 an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục ứng phó với đại dịch COVID-
19; Thông báo số 17/TB-VP ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân
dân Tỉnh Thông báo Ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tại cuộc họp trao đổi nội dung liên
quan đến công tác chuẩn bị năm học 2021 – 2022.2
thức trực tuyến và các hình thức dạy học linh hoạt khác theo các văn bản hướng dẫn của
Sở đến khi có ý kiến chỉ đạo điều chỉnh, thay đổi của UBND Tỉnh.
Tùy diễn biến của dịch COVID-19, Sở GDĐT sẽ trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem
xét điều chỉnh các mốc thời gian của năm học.
3. Đối với các Hội thi, cuộc thi, giao lưu chuyên môn
a) Không tổ chức Hội thi “Hùng biện tiếng Anh cho học sinh phổ thông”.
b) Hội thi Tiếng hát hay học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường
xuyên
Cấp tỉnh: không tổ chức thi tập trung, các đơn vị dự thi qua Videoclip.
c) Các Cuộc thi, Hội thi: “Tin học trẻ”;” Ý tưởng khởi nghiệp” ; “Tìm hiểu thế giới
nghề nghiệp” cho học sinh trung học cấp tỉnh, vòng chung kết sẽ tổ chức bằng hình thức
phù hợp tình hình thực tế.
d) Các Cuộc thi/ Hội thi/Giao lưu do Bộ GDĐT tổ chức
Sở GDĐT sẽ có văn bản thông báo, hướng dẫn riêng cho từng nội dung.
* Lưu ý:
– Đề nghị các địa phương không tổ chức các cuộc thi, hội thi, giao lưu quy mô toàn
huyện, thành phố để tham dự các cuộc thi, hội thi, giao lưu chỉ khuyến khích tham gia.
– Tùy theo tình hình dịch COVID-19, Sở GDĐT sẽ quyết định việc tổ chức và thông
báo sớm đến các đơn vị bằng văn bản đối với từng cuộc thi, hội thi, giao lưu cụ thể.
4. Các hoạt động giáo dục
a) Giáo dục an toàn giao thông; giáo dục môi trường; giáo dục giới tính, sức khỏe
sinh sản vị thành niên; giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm;…
Thực hiện thường xuyên trong năm học và được tích hợp nội dung vào chương trình
giảng dạy các môn học; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động trải nghiệm sáng
tạo và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường, đảm bảo các yêu cầu: phù hợp với
điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; không ảnh hưởng đến tiến độ, nội dung dạy, học
và đảm bảo thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19.
b) Giải thể thao học sinh, công tác y tế học đường
Căn cứ vào tình hình dịch COVID-19, Sở GDĐT trao đổi thống nhất với Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch việc tổ chức các giải thể thao học sinh (nếu có) và thông báo
sớm đến các đơn vị để chuẩn bị tham gia.
Công tác y tế học đường, phối hợp với Sở Y tế triển khai phù hợp với hướng dẫn
của Bộ GDĐT, ngành y tế và thực tế các cơ sở giáo dục; tập trung thực hiện việc phòng,
chống dịch COVID-19.
c) Sinh hoạt chủ điểm, căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm học và hướng dẫn của
các cơ quan chức năng, Thủ trưởng các đơn vị quyết định tổ chức sinh hoạt chủ điểm kết
hợp với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, đảm bảo các yêu cầu: phù hợp với điều kiện3
thực tế của địa phương, đơn vị; không ảnh hưởng đến tiến độ, nội dung dạy, học và đảm
bảo thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19.
Các nội dung còn lại về cơ bản vẫn thực hiện theo Hướng dẫn số 93/HD-SGDĐT
ngày 01 tháng 9 năm 2021. Căn cứ tình hình thực tế (dịch COVID-19, thiên tai,…) Sở
GDĐT sẽ trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học và triển
khai thực hiện.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị
liên hệ với Sở GDĐT (các đơn vị thuộc Sở phụ trách các ngành học, cấp học) để trao đổi
và thống nhất thực hiện./.