CÔNG VĂN:273/PGDĐT-NV NGÀY 29/3/2021 V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ 50/2020/TT-BGDĐT VÀ THÔNG TƯ 52/2020/TT-BGDĐT

Tên file: 273-PGD-TKHAI-TT-50-VA-TT-52-BGD-3.docx
Tải về

 

Số: 273/PGDĐT-NV Lấp Vò, ngày 29 tháng 3 năm 2021
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT và Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *